Regulamin
Operatorem i właścicielem foodtogate.pl są ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 00 - 075 przy ul. Senatorskiej13/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029876, NIP 5260200081, Regon 010524149.

Regulamin korzystania z aplikacji
Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się z nami
Koszyk
0